Zápis členské schůze Spolku rodičů ze dne 5.10.2017

 1. Aktualizace seznamu členů Spolku rodičů a úhrada členského poplatku 100,-/rok
  Třídní důvěrníci při příštích třídních rodičovských schůzkách vysvětlí ve svých třídách význam  členství ve spolku a předají archy k podpisu rodičů spolu s výběrem členského poplatku 100Kč. Poplatek může být vybrán pokladníkem i důvěrníkem, který pak spolu se seznamem předá členům výboru Spolku na příští schůzce.
 2. Kruh Lycea – žádost o příspěvek na plánovaný výjezd a návštěvu lycea v Oslu pro 4 členy Kruhu. Po podrobném představení žádosti o čerpání Marjánkou Neubauerovou a diskusi proběhlo hlasování přítomných členů o finančním příspěvku:
  Návrh ve výši 12.000,- Kč

  pro  9 členů Spolku
  Návrh ve výši 9.000,- Kč

  pro 8 členů Spolku

  Zvolen byl návrh 12 000,- Kč

  Na prosincovém setkání třídních důvěrníků bude zástupkyní Kruhu Lyceum M. Neubauerovou předložena zpráva z výjezdu.

 3. Několik přítomných se vyjádřilo k potřebě změny ve stanovách Spolku, která se týká možnosti volit pro čestné členy a osoby, kteří již nemají děti ve škole, ale chtějí být členy Spolku rodičů – bude připraven návrh úpravy stanov ke zvážení a případnému hlasování na další členské schůzi Spolku, která proběhne 2.11.
 4. Zástupce výboru informuje členy o plánované změně hospodářky Spolku, namísto paní D. Poustecké, je v jednání paní Sedláková (rodič z 1.třídy).
  aktuální informace: p.Sedláková postupně přebírá účetnictví Spolku a od Ledna 2018 – převezme celou agendu Spolku.

Zapsala D.Lechnýřová