Zápis – schůzka Spolku rodičů 10.11.2016

Zápis z členské schůze Spolku 10.11.2016

Předání informatoria

  • V úvaze je formulář, který by obsahoval souhlas s poskytováním osobních údajů.
  • Letos vynechány kontakty na rodiče všech tříd. Nově je to na jednotlivých třídách jak si adresáře svých tříd zorganizují. Úkolem třídního důvěrníka je udržovat adresář ve své třídě.
  • Informatoria rozdají žákům třídní učitelé. Dostane vždy mladší sourozenec – do rodiny jedno informatorium.
  • Návrh, že zbylá informatoria budou předána v červnu rodičům prvňáků. Protože v první třídě dostanou nové informatorium až v listopadu.

Konzultace učitelů

  • Od příští konzultace škola zkusí vytvořit pro každého učitele elektronický rezervační systém Doodle. Každý učitel bude mít svůj odkaz do kterého si budou zájemci zapisovat termíny. Odkazy budou odeslány hromadně. Pro rodiče bez možnosti vyplnění termínu v počítači bude k dispozici možnost zapsat se na sekretariátu školy.

Kalendář

  • Termíny různých akcí předávaných dosud hlavně přes W-čtení by bylo dobré publikovat ve veřejně dostupném kalendáři, který si budou zájemci moci propojit s elektronickými kalendáři pro Windows, iPhone, Android.
  • Možnosti domluví Pavel Macek s pracovníkem školy Pavlem Lomičkou.

Schůzky spolku

  • vždy první čtvrtek v měsíci v 16:30, další proběhne 1.12.

Informační systém školy

  • Učitelé by měli informace rodičům předávat přes třídní stránky na waldorfparubice.cz. Škola prověří zřízení účtu, více na příští schůzce.

Školská rada

Pavel Macek předal informace o proběhlém jednání školské rady 11.10.2016. Byly schváleny úpravy ŠVP, odsouhlasena výroční zpráva. ŠR byla dále seznámena s výsledkem šetření České školní inspekce. To proběhlo na základě podnětu rodičů 4. třídy Zlesáka a Gajdy. Z 8 bodů podání 6 bylo ČŠI  vyhodnoceno jako neopodstatněnné, 1 neověřitelný a na základě jednoho bylo třídní učitelce doporučeno opatření. Podrobnější informace je možné získat kontaktováním členů Školské rady.