Zápis – schůzka Spolku rodičů 26.1.2017

Schůzka třídních zástupců a Spolku rodičů 26.1.2017

Přítomni v zastoupení zástupci všech tříd kromě 8.třídy

Ke všem níže uvedeným bodům proběhla diskuze s následujícími výstupy:

 • Výbor a zúčastnění důvěrníci vyjádřili potřebu a podporu škole pro vytvoření jasných pravidel či případnou aktualizaci řádu platného pro družinu
 • Hledání možností zlepšení komunikace škola versus rodiče – vnímaná potřeba zlepšení kvality Diskuze ke školnímu webu – vedení školy očekává podněty ze strany rodičů, jak nastavit informační kanál směrem k rodičům, vnímaná potřeba zjednodušení, plnění obsahu, možnost komunikace mezi rodiči – nabízím, hledám, sdílím…, informace o výuce na třídních www stránkách (inspirací 7.třída – zápisky do sešitů pro chybějící děti). Téma kalendáře/aktualizace a plnění akcí bude příště probráno s Milanem Bartákem.
 • Návrh změny struktury rodičovských setkání – prostor pro důvěrníka, pokladníka, paní učitelku, otevřený a bezpečný prostor pro sdílení témat jednotlivých rodičů (bude diskutováno na dalších setkáních)
 • Návrh vnímaný jako nutnost – vytvoření jasného obrazu toho, co znamená mít dítě ve waldorfské škole pro nové rodiče a jejich děti – manuál toho, co škola nabízí a co naopak očekává (výbor rozpracuje s důvěrníky návrh)
 • Návrh přípravy „metodických besed“ pro rodiče, kteří mají dotazy týkající se waldorfského způsobu výuky případně pochybnosti o jeho efektivitě (ukázka metodiky, objasnění vývojových etap dítěte, pro stávající rodiče případně nové zájemce o školu)
 • Školní webové nástěnky – postup k přístupu k nástěnkám, potřeba aktualizace mailových adres (via tř. učitele/důvěrníka na rodičovském setkání)
 • Výbor Spolku spolu s vedením školy připravuje nový návrh na koncepci rozvoje kvality školy a školního společenství, který bude představen na valné hromadě Spolku. V blízké době je plánována otevřená diskuse u kulatých stolů – 2-3 sezení do konce školního roku (rodiče + učitelé). Ze společných sezení by měl vzniknout podrobnější plán rozvoje ve více verzích. O konečné verzi bude rozhodnuto společným hlasováním rodičů a učitelů.
  • Cíle projektu:
   • zapojení širší komunity na dění ve škole
   • semináře a přednášky – otevřené širší veřejnosti
   • podpora Eurytmie jako přirozeného celku waldorfské školy
   • podpora vzdělávání učitelů
   • mentoring – dlouhodobý externí lektor + interní pedagog – cílená práce na rozvoji
   • větší podpora rodičovských aktivit v rámci kruhů
   • další cíle, které vzniknou v rámci diskusí
 • Petr Chlápek informoval o celorepublikové konferenci zástupců wald.škol, která proběhla 17.1. v naší škole. Tématem bylo plánované testování žáků waldorfských škol – 5.a 9.třída. Dotaz o odůvodnění testování nebyl ze strany Státní školní inspekce zodpovězen. Má stát zájem na sjednocení školních vzdělávacích plánů? Má rodič právo testování odmítnout? V současné době vzniká informační materiál popisující přínosy a rizika elektronického testování žáků. V blízké době budou další informace.
 • Výbor informuje o stavu odvádění příspěvků pro školu – v těchto třídách je potřeba urgovat příslušné pokladníky – 4.,5.,7.,8.,9. Třída (paní Pátkovou kontaktoval Pavel Macek, zbytek kontaktuje Výbor Spolku)
 • Výbor informuje o nabídce příspěvků ze spolku pro Kruhy – Kruh divadla (2,000,- na rekvizity), Kruh skutečně zdravá škola (příspěvek (výše bude upřesněna) na plánované školní akce s cílem zprostředkovat možnost ochutnávky školní kuchyně pro rodiče) – diskutován také plánovaný kurz vaření pro rodiče.
 • Pavel Macek představuje akci Půlmaratonu, který proběhne 15. dubna 2017 v Pardubicích (http://www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz) a v rámci kterého se poběží Lidový běh (1,7km) – město vypisuje soutěž pro zúčastněné školy – nabídka našim rodičům a dětem proběhne ve w-čtení, další informace mohou předat ve třídách důvěrníci.Zapsala Denisa Lechnýřová