Zápis z členské schůze 18.9. 2014

Zápis z členské schůze Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích 18. 9. 2014

Přítomní: viz prezenční listina

Program:

 1. Informace o rozpočtu a poplatky do třídního a školního fondu
 2. Projekt „Rodiče vítáni“
 3. Hlasování o výši členských poplatků
 4. Diskuse
 • Denisa Lechnýřová zahájila schůzi přivítáním a informacemi o fungování Spolku pro rodiče prvňáků.
 • Dita Poustecká upozornila na pozdní platby – výzva třídním pokladníkům, aby platili v určených termínech, dle „Kuchařky pro pokladníky“, kterou obdrželi o prázdninách od Denisy Lechnýřové
 • Informace o rozpočtu, jedinou změnou je navýšení požadavku na vzdělávání učitelů ( 3 letý w kurz ), vzhledem k tomu, že všechny třídy ještě neposlali příspěvky za loňský rok, není možné rozhodnout
 • Definice pravidelných měsíčních plateb pro všechny rodiče:

 

1) příspěvek do třídního fondu

= 160,- Kč / měsíc ( výši si určuje třída sama, zůstává ve třídě  )

2) příspěvek do školního příspěvkového fondu ( nikoliv Spolku, platí i rodiče, kteří členy Spolku nejsou )

= 80,- Kč / měsíc za 1. dítě ve škole ( 60,- Kč 2. dítě, 40,- Kč každé další )

 

3) poplatek do AWŠ

 

=150,- Kč / 1 dítě / 1 rok – hrazeno z třídního fondu

 

Všechny příspěvky vybírají třídní pokladníci formou, kterou si dohodli s rodiči. Třídní pokladníci přeposílají 2x ročně příspěvky do školního fondu na příspěvkový účet.

 

 

 • Členský poplatek Spolku – první návrh na výši 50,- Kč ročně, je pro zájemce o členství ve Spolku – hlasování se nestihlo, proběhne na příští schůzi
 • Seznamy členů Spolku, které od letošního školního roku slouží místo přihlášek jsou k dispozici po celý školní rok u třídních učitelů
 • Spolek bude disponovat svým samostatným účtem, na který půjdou členské příspěvky, výtěžek z reklamy ve W pomocníčku a zahrnuje i sociální fond (výtěžky z kavárny Rudolf na adventním jarmarku) – rodiče v tíživé finanční situaci mohou na základě písemné žádosti zažádat o zaplacení příspěvků do třídního a školního fondu, pracovní skupina pro vyřizování žádostí: Petr Budil, Denisa Lechnýřová ( dočasně ) + třídní pokladník z příslušné třídy

 

 

K získání certifikátu je třeba splnit 7 povinných a 2 ze 17 nepovinných kritérii .

Přítomní členové Spolku odsouhlasili, že škola již nyní splňuje 7 povinných a 12 volitelných požadavků a o certifikát tedy zažádá.

 

Zapsala: Olga Pavlů Schválily: Denisa Lechnýřová

Dita K. Poustecká