Zápis z mimořádné členské schůze Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky z.s. dne 10. 12. 2015

Zápis z mimořádné členské schůze Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky z.s. dne 10. 12. 2015

 

Přítomni: Jiří Štěpánek, Monika Gersenson, Marie Neubauerová, František Sahula, Iva Kaufmannová, Jan Pavlů, Dita Poustecká

 

Program:

1) platba eurytmických cviček

2) příspěvek na informatorium – w pomocníček

3) plat pro paní Ditu Veselou – korepetice eurytmie

4) diskuse

 

ad 1)

Po dlouhé diskusi se přítomní jednomyslně shodují na tomto řešení:

Eurytmické cvičky děti nutně potřebují. Rodiče jim je opatří:

a) nákupem cviček Botas objednaných školou. Cena jednoho páru je do velikosti 33,5 =183,- Kč; od velikosti 34 =189,- Kč. Platby řeší třídní pokladníci, cvičky jsou vlastnictvím rodičů.

b) pokud tento typ cviček dětem nevyhovuje, nákupem jiných, např. gymnastickecvicky.cz

Spolek na konci školního roku uspořádá burzu cviček.

Spolek přispěje škole na nakoupené cvičky v případě potřeby maximální částkou 7 000,- Kč.

 

ad 2)

Všichni přítomní jednomyslně odmítli navyšování příspěvku na informatorium. Škole bude vyplacena schválená částka z rozpočtu 2015 ve výši 6 000,- Kč.

 

ad3)

Po zvážení finančních možností Spolku, byla jednomyslně schválena částka 2 000,- Kč za měsíc do konce roku 2015 pro paní Ditu Veselou. Další možnosti zaplacení její práce se budou řešit na členské schůzi v lednu 2016 v rámci nového rozpočtu.

 

ad 4)

  • Diskutuje se o zlepšení komunikace na škole a nutnosti otevřít toto téma na lednové členské schůzi.
  • Dita Poustecká oznamuje ukončení své činnosti pro výbor a nutnosti zvolit nového člena nebo členku. Je ochotná zůstat nadále hospodářkou Spolku.
  • Připomínka, že je povinností zástupců tříd účastnit se členských schůzí, nebo si zajistit zástup. Také účast pokladníků je velmi potřebná, zvláště při jednání o financích.
  • Každý, kdo chce být členem Spolku (a tedy podílet se na spolurozhodování) má mít zaplacen členský poplatek, který je v současné době 100,- Kč/ 1 kalendářní rok. Poplatky mohou vybírat třídní pokladníci, nebo je možné zaslat na účet Spolku: 2300677100/2010.