Zápis ze členské schůze Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky z.s.

dne 21. ledna 2016

Přítomni:  zástupci ze všech tříd, kromě 7. třídy (celkem 14 přítomných), viz prezenční listina

 • Proběhla kontrola přítomných zapsaných členů Spolku a případné doplacení členského poplatku
 • Dita Poustecká oznámila, že z důvodu přetížení se vzdává svého místa ve Výboru Spolku
 • Dita Poustecká přečetla Výroční zprávu 2015 včetně finanční zprávy. Spolek v roce 2015 hospodařil s kladným výsledkem 43.152,- Kč.

Hlasování o schválení finanční zprávy a výsledku hospodaření

PRO: 14; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0

Finanční zpráva a výsledek hospodaření byly schváleny.

 

 • Krátká diskuze k případné výměně nevyhovující velikosti eurytmických cviček – výbor zjistí počet zájemců o výměnu, případně navrhne způsob výměny
 • Finanční rozpočet 2016 – procházení jednotlivých položek a následné schválení rozpočtu

Hlasování o rozpočtu na rok 2016

PRO: 14; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0

Rozpočet na rok 2016 byl schválen a bude vyvěšen na webu Spolku.

 

 • Návrh na nového člena výboru Petra Chlápka – po osobním představení byl návrh schválen

Hlasování o novém členovi výboru Spolku – kandidát Petr Chlápek

 

PRO: 14; PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Petr Chlápek se stal novým členem výboru Spolku.

 

Hlasování o kontrolní komisi ve stejném složení jako v předchozím roce .

 1. Monika Gersenson

PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 1

Monika Gersenson zůstává nadále členkou kontrolní komise.

     2)  Ondřej Sucharda

PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 1

Ondřej Sucharda zůstává nadále členem kontrolní komise.

     3)  Pavel Lomička

PRO: 14; PROTI: 0; ZDRŽELI SE: 0

Pavel Lomička zůstává nadále členem kontrolní komise.

 

 • Informace z Kruhů:

Kruh Lycea – Zástupci Kruhu lycea se zúčastnili setkání iniciativ s následujícími hlavními výstupy:

 • myšlenka zviditelnění waldorfského hnutí v souvislosti se 100 výročím založení Waldorfské pedagogiky, které bude za 3 roky. Půjde o rozsáhlou prezentaci WP, týkající se všech škol, zahrnující např. videodokumentaci, oslovování absolventů WŠ atd.
 • Kruh lycea Brno a České Budějovice intenzivně hledají cestu otevření středního stupně (příprava jednání na Ministerstvu), důležitý se v tomto ohledu jeví společný postup všech iniciativ
 • V dubnu se v naší škole uskuteční celostátní setkání iniciativ zakládajících střední stupeň

Kruh skutečně zdravá škola  – krátká informace M.Bartáka zastupujícího nepřítomnou paní Hanku Murphy, představení paní Pasekové a její prezentace zdravých svačin do škol www.svacadozobacku.cz

Kruh divadelní – akutní potřeba 1 herce muže! a dalších spolupracovníků, příprava benefičního představení adaptace divadelní hry D. Churchilla: Natěrač

Kruh mateřská školka – zatím nevykazuje žádnou činnost, dotaz na M. Bartáka – se zřizovatelem je MŠ stále v řešení

Prezentace paní Pasekové:

 • představení myšlenky zdravých svačin do škol
 • Ukázka možností zdravých svačin a způsobu jejich objednávání
 • Praktická ochutnávka možných nápojů

 

Zapsala Denisa Lechnýřová