Zápis ze schůzky výboru 17. 3. 2016

Zápis ze setkání výboru Spolku ze dne 17. 3. 2016

Přítomni: M. Barták, M. Žďárová, O. Pavlů, P. Chlápek, D. Lechnýřová

Kroužky – diskuze k reflexi fungování kroužků, kterou pro výbor připravily D. Poustecká a  A. Klímová. Vzniklé dotazy (DPP, nahrazování absence lektora atd.) bude za výbor delegovat Olga. Výbor souhlasí s navrhovaným navýšením odměny lektora na 250,-.

Další návrhy/podněty –

  • jednotná cena za kroužek? V závislosti na nákladech na lektora – bude případně řešeno individuálně.
  • návrh oslovit někoho zvenčí na vedení kroužku florballu
  • návrh vracet/investovat výdělky z kroužků do nákupu pomůcek či jiných potřeb využívaných jednotlivými kroužky (poznámka Dita: již takto funguje, výdělky z kroužků jdou na výplaty lektorů a materiál/pomůcky, žádný zisk nevzniká; Spolek nedoplácí)

Kruhy – PCH připravil šablonu stránek kruhů, které budou po vyplnění vyvěšovány na web. Stránka Kruhu stravování je již vyplněná. Potřeba přípravy ucelené informace o způsobu založení nového kruhu.

PCH připravil návrh struktury obsahu webu www.waldorfpardubice.cz. Rozdáno všem přítomným. Vyjádřena potřeba oslovení/předání informací jak stávajícím, tak i budoucím rodičům. Z důvodu časové tísně nedošlo k detailnímu procházení, bude předmětem další diskuze.

Další setkání plánováno na 7. 4. 2016  v 16:30 hodin.

Zapsala DL