Zápis ze schůzky výboru 18.12.2014

Zápis ze schůzky výboru (setkání zástupců rodičů a zástupců vedení školy) dne 18. 12. 2014

Přítomné: D. Lechnýřová, D. Poustecká

Hosté: M. Barták, P. Lomička, J. Štěpánek

Program:

1. informace o zřízení a fungování třídních účtů u Fio

2. zástupci tříd

3. plán členské schůze Spolku

Ad 1.

  • Potvrzení o zřízení účtů pro jednotlivé třídy. Dita Poustecká má přístup k těmto účtům za Spolek ( má právo nahlížet a v případě indispozice pokladníka s vědomím celého výboru disponovat se zůstatkem )
  • Zbývající 2 pokladníky urgovat k zřízení diponibility – podpisu v bance (D. Lechnýřová)

 

Ad 2.

  • Finalizovat seznam fungujících zástupců jednotlivých tříd (Denisa, Dita)
  • Člen/ka výboru Spolku nemůže být zároveň zástupcem/kyní ve třídě

Ad 3.

  • Diskuse k programu členské schůze, která se bude konat 26. 2. 2015 od 17:00:
  • Návrh na rozšíření výboru na 5 členů, z toho jeden člen bude zároveň členem kolegia. Oslovení pana Štěpánka ke členství ve výboru. Pan Štěpánek návrh přijal.

Program členské schůze:

a) výroční zpráva + zpráva o hospodaření

b) nová směrnice o využívání finančních prostředků ze školního příspěvkového fondu ( nově třídy plně ponesou náklady na své potřeby – M. Barták ve spolupráci s třídními učiteli vypracuje přehled pravidelných akcí, které je třeba financovat třídních fondů; třídy budou přispívat do školního příspěvkového fondu dle počtu žáků )

c) předpoklad příjmů a výdajů na rok 2015

d) volba 2 nových členů výboru

e) volba nové kontrolní komise

f) hlasování o výši členských poplatků

g) plán rozvoje školy: plánovaná přestavba, Kruh lyceum, Kruh MŠ …

  • Dohodnuta schůzka zástupců tříd a pokladníků před členskou schůzí na den 5. 2. 2015 od 17:00, které bude předcházet souhrnná informační zpráva el. poštou všem pozvaným. Zpráva bude obsahovat: novou směrnici, info o založení účtů, detailní info o odvodech, apel na povinnost pokladníka za včasné odvody peněz (příspěvkový účet školy, AWŠ), info o společné schůzce 5. 2 .2015

zapsala: Denisa Lechnýřová