Zápis ze schůzky výboru 28. 5. 2015

Milí rodiče, jak se můžete dočíst níže  v zápisu, výbor Spolku se rozhodl pro poradu s právníkem ve věci Kruh lobbing – OM Company. Pokud jste právník/právnička, nebo můžete doporučit, prosíme o pomoc. Děkujeme! (kontaktní osoba: di.poustecka@gmail.com; 777 133 993)

Zápis ze schůzky výboru Spolku dne 28. 5. 2015

Přítomni: D. Poustecká, D. Lechnýřová, M. Žďárová, J. Štěpánek, M. Barták

  1. Barták vysvětlil myšlenku fondu pro pohyblivé třídy. Do fondu přispívají rodiče žáků, Spolek shromažďuje prostředky na svém účtu (školní příspěvkový). Z fondu se platí pořízení či opravy vybavení pohyblivých tříd.

Výbor potvrzuje schválení  (per rollam) příspěvků pro budoucí 1. třídu na zvonkohru = 2 500,- Kč;  pro 6. třídu na rytířské hry = 3 000,- Kč a pro 7. třídu na lyžařský výcvik = 2 500,- Kč.

 

Ze schůzky vyplynuly pro přítomné následující úkoly:

  • Zpráva do w-čtení ohledně čísla účtu pro dary související se stěhováním (Denisa)
  • Vyřešit co s píckou na keramiku, kterou škola nevyužívá (Dita)
  • Jirka Š. přebírá „rekonstrukci“ webu
  • Rozhodnuto kontaktovat právníka ve věci OM Company a pana Procházky (Dita)
  • V září obejít rodičovské schůzky ohledně členství ve Spolku (Jiří)

 

Zapsala D. Lechnýřová