Zápis ze schůzky výboru 30. 3. 2015

Zápis ze schůzky výboru 30. 3. 2015

přítomní: Olga Pavlů, Jiří Štěpánek, Monika Žďárová, Dita Poustecká

Program:

1. metodika sociální fond

2. kompetence

3. spolupráce s kruhy

4. OM company (p. Procházka)

5. spolkový web a e mail

ad 1. návrh metodiky na poskytování příspěvků z Fondu pro pomoc rodinám ve finanční

tísni ( tzv. Sociální fond ) vypracoval Petr Budil s Denisou Lechnýřovou. Diskutuje se, proč

přispívat jen do školního příspěvkového fondu a nikoliv do třídního:

a) nedostatek prostředků je spíše systémovou chybou, která se týká třídy a jednorázový příspěvek ji nevyřeší

b) má-li třída z jakéhokoliv závažného důvodu nedostatek financí na některé náročnější akce, má možnost žádat výjimečně o podporu ze školního příspěvkového fondu jako celek.

Dále je navrženo, aby posuzující osoby byly ustanoveny vždy ke konkrétnímu případu, tak

aby se jich osobně nedotýkal a druhá posuzující osoba nemusí být členem/kou výboru

Spolku.

Dita Poustecká navrhuje kromě pohovoru s žadatelem/kou i vyžádání informací od

pokladníka třídy, kterou navštěvuje dítě/děti žadatele/ky. Také informuje o možnosti žádat

SSP o „mimořádnou okamžitou pomoc“ a navrhuje otázku na využití této možnosti

zahrnout do žádosti.

Diskuse o tom, zda můžeme od žadatelů chtít informace o příjmech.

O metodice se bude dále jednat.

ad 2. navržené kompetence:

Dita Poustecká: hospodaření, administrativa – souhlasí

Jiří Štěpánek: správa webu – souhlasí … dále zjistit, zda je stále v provozu web

„nawaldorfskeskole“ (?)

Denisa Lechnýřová: Kruhová setkání a organizace slavností – souhlasí

Monika Žďárová: komunikace s vedoucími kruhů, spolkový mail – souhlasí … dále

„spojka“ s vedením školy = předávání informací oběma směry (?)

Olga Pavlů: PR (?)

ad 3. od vedoucích kruhů nepřichází žádné informace, požádat o krátké zprávy na web

(Monika) a hlídat, zda opravdu informují např. o plánovaných schůzkách, projednávaných

tématech, pokroku či potřebě pomoci… (Jiří)

ad 4. od p. Procházky doposud žádná reakce na náš doporučený dopis. Olga telefonicky

pana Procházku kontaktuje, ten tvrdí, že odpovídal. Olga žádá o znovuzaslání odpovědi

doporučenou poštou na její adresu. Pokud do 14 dnů dopis nedorazí, bude třeba porada s

právníkem.

ad 5. diskuse o potřebě zpřehlednění spolkového webu. Jiří Štěpánek převezme správu

od Pavla Macka, bude pravděpodobně třeba se ještě nad webem sejít. Odpovídat na maily

případně přeposílat kompetentním osobám bude Monika Žďárová.

Z časových důvodů byly na příště přesunuty témata: inventář Spolku(dle soupisu majetku

Spolku), Pinterest a návrh Petra Budila, aby výtěžek z kantýny na Adventním jarmarku byl

věnován do třídního fondu nové 1. třídy.

 

Zapsala: Dita K. Poustecká