Zápis ze schůzky výboru ze dne 7. 1. 2016

 

Přítomni: M. Barták, M. Žďárová, D. Poustecká, O. Pavlů, J. Štěpánek, D. Lechnýřová

  • Téma volby nového člena výboru – D. Poustecká uvolňuje místo

Navržen F. Sahula – D. Lechnýřová bude kontaktovat

  • Potřeba obeslat všechny zástupce a pokladníky ze tříd tak, aby byla zajištěna plná účast na členské schůzi 21. 1. 2016 (D. Lechnýřová)
  • Projednávání oblastí, ve kterých bude škola potřebovat od Spolku podporu (vzhledem ke schvalování nového rozpočtu). Navrženy tyto oblasti:

Vzdělávání učitelů

Eurytmie – navýšení podpory – platba korepetice

Plně hradit informatorium (W-pomocníček)

  • Projednávání Metodiky čerpání z fondu pro rodiny ve fin. tísni –  k dohodnutému příspěvku do školního příspěvkového fondu schváleny jednorázové příspěvky do třídního fondu ve výjimečných případech
  • Dohodnuta potřeba finančního plánu pro jednotlivé třídy na jednotlivé školní roky (Monika Žďárová)

Zapsala Denisa Lechnýřová