Zápis ze setkání Kruhů 9. 4. 2015

Zápis ze setkání Kruhů dne 9. 4. 2015

Přítomných: 16 z řad rodičů a učitelů

Úvod: nastínění situace – lyceum, mateřská školka

– Vyjádřená potřeba spojovat informace z jednotlivých Kruhů a navazovat

na jednotlivá setkání

– Postup dalších kroků k realizaci WIZE (projekt „od kolébky po rakev“):

– Legislativa

– info na webu o představě Wize (na sestavení ucelené informace pracují

Jiří Štěpánek a Petr Budil)

– administrativní pracovník ve škole udržující kontakt se zřizovatelem atd.

– inspirativní výjezd do Shopfheimu

– navazující tvořivá dílna konkretizující představu Wize

K tématu zřízení lycea:

– základem je pedagogický sbor

Úkoly:

– zjistit kolik máme případných pedagogů

– zorganizovat setkání (Mariánka Neubauerová) a na to navazující práci

budoucích pedagogů

Shrnutí:

– jednoznačná potřeba změny v přístupnosti informací o činnosti

jednotlivých Kruhů – zveřejňování zápisů!!!

Kontaktní osobou pro vedoucí kruhů za Spolek je MONIKA ŽĎÁROVÁ:

zdarova@waldorfpardubice.cz

Administrátorem spolkového webu je JIŘÍ ŠTĚPÁNEK – informace

k zveřejnění (nejen z Kruhů) na mail: stepanekjiri83@seznam.cz

– potřeba setkání budoucích pedagogů lycea (Mariánka N.)

– zveřejnění výsledků průzkumu zájmu o lyceum na naší škole (Pavel

Lomička)

– Wize „od kolébky po rakev“ – přítomní se shodují v představě

vybudování uceleného systému antroposofického pojetí života podle

Rudolfa Steinera. Tato představa se nevylučuje s realizací dílčích kroků

k rozvoji stávající školy.

– Udržovat kontakt a informovanost zřizovatele

– Inspirativní výjezd do Schopfheimu

Zapsala: Denisa Lechnýřová