Zápis ze setkání třídních důvěrníků ze dne 5.10.2017

Setkání třídních důvěrníků a výboru Spolku rodičů

Důvěrníci sdíleli zprávy ze svých tříd:

1. třída – rodičovská schůzka ještě neproběhla, žádné zprávy ke sdílení. Rodiče měli možnost poobědvat se svým prvňáčkem ve školní jídelně.
2. třída – stávající důvěrnice třídy paní Lesinová bude nahrazena jiným rodičem (v jednání), žádné jiné zprávy ke sdílení
3. třída – namísto důvěrnice paní Jetenské bude nový třídní důvěrník pan Rychtařík.
4. třída – hlavními témata na rodičovském setkání souvisela s třídními výjezdy a stavbou pece
5. třída – žádné zprávy ke sdílení, rodičovské setkání bylo věnováno průběhu výuky
6. třída – žádné zprávy ke sdílení
7. třída – změna třídního učitele, proběhl velmi úspěšný adaptační pobyt částečně i za přítomnosti rodičů
8.třída – třídního důvěrníka pana Bednáře dočasně zastoupí s mandátem třídy paní Pospíšilová
9.třída – třídní důvěrník nebyl přítomen

Zástupce výboru P. Chlápek krátce seznámil s připravovanými projekty – především připravovaný plán na zkvalitnění výuky – zahrnuje podněty přicházející ze strany učitelů i rodičů