Zprávy z Kruhu lyceum

Zápis ze setkání KRUHU WALDORFSKÉHO LYCEA

ze dne 17.9. 2015

Přítomní: Olga Pavlů, Petra Muffová, Jan Pavlů, Milan Barták, Zuzana Bařinková, Jana Koupilová, Markéta Dvořáková, Markéta Hubáčková, Petra Pěchoučková, Jakub Neubauer, Elisabeth Dostálová, Silvie Pospíšilová, Věra Čiperová, Ivana Kaufmannová, Monika Hodíková, Dita Poustecká, Petra Krobotová, Broňa Machová, Jaroslava Andrejsová, Kamila Vymětalová, Eva Hynková, Petra Bednářová, Denisa Lechnýřová, Pavel Lomička, Marie Neubauerová, Petra Koblížková

Stav k 17.9. 2015 – “přemýšleli jsme a zvažovali jsme…..”

Výsledky ankety – zájem z 50% v každé dotazované třídě

1) Je třeba určit, kdo bude v projektovém týmu

2) Je třeba založit kolegium potenciálních pedagogů na waldorfském lyceu

Možnosti zřizovatele:

Lyceum může podle zákona zřídit krajský úřad (Sb. č. 317/2008 str. 4829) popřípadě

právnická či fyzická osoba jako právnickou osobu.

Ve výjimečných případech může SŠ zřídit město. Chceme se pokusit oslovit

Magistrát města Pardubic a stát se výjimečným případem.

Před žádostí o zápis do rejstříku škol a školských zařízení, je třeba vypracovat

1) Projektový záměr

2) Rozpočet

3) ŠVP

Žádost o zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení je nutné předložit spolu s

dalšími dokumenty do 30. Září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu

roku, v němž má škola zahájit činnost. (viz. Příkaz ministryně č. 1/2005)

Skupina pracující na projektovém záměru:

Mgr. Lomička, Ing. Hynková Ph.D., Mgr Bednářová, (Mgr. Neubauerová)

Kolegium potencionálních pedagogů:

Dějiny umění, Vv – Koupilová

ČJ – Pospíšilová, Neubauerová

NJ – Vymětalová

ANJ – Suchardová, Bednářová

ANJ/Fr – Pěchoučková

Historie/ANJ – Kosek

M/Formy – Pavlů

M/ IT – Neubauer

HV – Bednářová, Veselá

Fy – Plecháček

Společenské vědy – Lomička, Bařinková

Fy/M/Ch /Tech. kreslení – Hubáčková

Fy/Ch/Ekologie – Hynková

ZÁMĚR:

Lyceum by mělo mít technicko-přírodní a humanitní větev.

Lyceum je vice propojeno do praxe nežli gymnázium – praktika ve firmách

p. Neubauerová svolá schůzku kolegia potenciálních učitelů Waldorfského lycea.

Průzkum byl proveden do současné 8. Třídy

Do konce I. pololetí tohoto školního roku by bylo vhodné mít nástin projektového

záměru Waldorfského lycea.

Pro učitele AJ a NJ existuje ucelený seminář waldorfské pedagogiky na SŠ. Jinak je

třeba, najít si učitele na “spřátelené waldorfské škole”, který se stane mentorem a

budoucího pedagoga waldorfské pedagogiky zasvětí do způsobu výuky daného

předmětu.

Pracujeme s optimistickým termínem otevření Waldorfského lycea – 1.9. 2017

Příští setkání kruhu Waldorfského lycea se uskuteční v listopadu.

Zapsala: Bednářová